Veiligheidsscan Brandveiligheid

De Veiligheidsscan geeft de VvE op hoofdlijnen inzicht op welk veiligheidsniveau uw wooncomplex zich op dat moment bevindt. De VvE ontvangt de resultaten van de Veiligheidsscan in een korte rapportage voorzien van foto’s. Deze rapportage ontvangt u digitaal zodat u het rapport gemakkelijk kunt delen met alle eigenaren!

De uitkomst van de Veiligheidsscan vermeldt hoeveel sterren uw appartementencomplex op dit moment scoort. Scoort uw complex bijvoorbeeld  2 sterren, dan is de situatie onveilig, onwenselijk en voor verbetering vatbaar. Maar scoort u 4 sterren, dan weet u dat het over het algemeen in orde is met de brandveiligheid!

Wij beoordelen niet alleen bouwkundige- en installatietechnische zaken maar bespreken ook met u hoe e.e.a. organisatorische geregeld is. De ligging en omgeving van het complex worden uiteraard meegenomen in de beoordeling.

Indien de scan aanleiding geeft tot nader onderzoek, kunnen wij een Verbeterplan Brandveiligheid opstellen. Met dit plan wordt aan de hand van de opvolger van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op detail/artikel niveau ingezoomd op de aangetroffen gebreken.

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons