Verbeterplan Brandveiligheid

Het Verbeterplan Brandveiligheid gaat een grote stap verder dan de Veiligheidsscan. Het plan volgt het Bouwbesluit 2012 en geeft op detailniveau aan waar gebreken en dus gevaren met betrekking tot de brandveiligheid zijn. Het Verbeterplan geeft duidelijk aan op welke wijze en volgens welke normen de aangetroffen zaken hersteld kunnen of zelfs moeten worden.

Ook wordt duidelijk aan welke artikelen niet wordt voldaan. Dit plan kan als basis dienen voor een (offerte) uitvraag aan  gecertificeerde bedrijven om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Het op maat gemaakte Verbeterplan kan er voor zorgdragen dat het veiligheidsniveau aanmerkelijk word verhoogd.

De voordelen van het Verbeterplan:

  • Inzicht in actuele staat van brandveiligheid in de algemene ruimten
  • Overzicht geconstateerde gebreken en de te nemen acties
  • Advies verbetermaatregelen

Onze aanbevelingen en adviezen dienen vooral om uw gebouw brandveiliger te maken, slachtoffers te voorkomen en schade aan het gebouw te beperken.

Inspecties

De inspecties worden uitgevoerd middels een niet-destructieve inspectiemethode. Er worden dus geen bouwdelen verwijderd en/of sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Ook noteren wij geen hoeveelheden of maten, dat laten wij graag over aan de deskundigheid van de uitvoerende bedrijven. Wij nemen tijdens de inspecties alle regels van het RIVM in acht en hebben hiervoor een eigen Corona-protocol opgesteld.

Extra ondersteuning nodig?

Adviescentrum Brandveilig Wonen kan u ondersteunen bij het opstellen van een bestek, het begeleiden van een aanbesteding, de uitvoering van de werkzaamheden en de eindoplevering! Ook kunnen wij u ondersteuning bieden in de gesprekken met officiële instantie. Wij kijken graag met u mee om toe te zien dat de verbeteringen op de juiste wijze worden gedaan.

Sancties

Wij leggen bij het constateren van gebreken geen sancties op! Wel zullen wij u dringend adviseren de aanbevelingen en adviezen zo veel mogelijk op te volgen, immers (brand)veilig wonen willen wij toch allemaal?

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via onderstaande gegevens. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-7612763
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons