Wat is de rol brandweer en gemeente?

Bij zowel het bouwen van een nieuw gebouw als tijdens het gebruik van het gebouw zal de eigenaar/gebruiker in contact komen met de gemeente als bevoegd gezag en met de brandweer (adviseur van de gemeente). De gemeente heeft een duidelijke … Vervolgd