Hoe maakt de VvE gelijkwaardigheid aannemelijk?

De VvE moet de gelijkwaardige oplossing (de mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu) onderbouwen. De gelijkwaardige oplossing moet te vergelijken zijn met een gangbare referentiesituatie welke wel voldoet aan de prestatie-eisen van … Vervolgd

Vergunning en handhaving: beoordelen van de gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid moet de VvE voldoende aannemelijk maken bij het bevoegd gezag, dus in de meeste gevallen bij de eigen gemeente. Doet de VvE bij een vergunningaanvraag voor het bouwen of voor brandveilig gebruik van het gebouw een beroep op gelijkwaardigheid, … Vervolgd

Wanneer is er spraken van gelijkwaardig?

Er moet vastgesteld worden wat de wetgever met de voorschriften voor een bepaald aspect van een bouwwerk heeft beoogd. Dit kan de VvE meestal afleiden uit de functionele eis (aansturingsartikel in het Bouwbesluit) of uit de prestatie-eisen die gelden. Houd … Vervolgd