Waar staan zaken over brandveiligheid in het Bbl?

  De verschillende zaken met betrekking tot de brandveiligheid kan men terugvinden in de opvolger van het Bouwbesluit 2012, Besluit Bouwwerken leefomgeving. Met name Paragraaf 3.2.6 tot en met 3.2.11 zijn in het kader van de brandveiligheid van belang. Maar … Vervolgd

Wat is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Ook vindt u in het Bbl de regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor … Vervolgd