Komt er een nieuw “bouwbesluit”?

Het Bouwbesluit 2012 wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Door de invoering van de Omgevingswet welke per 1 januari 2022 ingaat, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.