Nieuw “bouwbesluit”

Het Bouwbesluit 2012 is Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geworden. Door de invoering van de Omgevingswet vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.