Waar let ACBW op bij een opname brandveiligheid?

– ACBW kijkt niet alleen naar Bouwkundige, Installatietechnische en Omgevingstechnische zaken (BIO), maar heeft hier een extra “O” aan toegevoegd: organisatorisch. Een brandveilig gebouw kan alleen worden verkregen door op alle onderwerpen dus ook organisatorisch te zorgen voor de benodigde … Vervolgd