Wat is de juiste volgorde bij brand?

– Blijf kalm. – Waarschuw uw huisgenoten. – Verlaat via de kortste weg de woning. – Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u. – Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer – Ga naar de afgesproken verzamelplaats … Vervolgd

Heeft een rookmelder onderhoud nodig?

In een rookmelder zit een lampje. Door rook wordt de lichtstraal van het lampje verstoord, waardoor het alarm afgaat. Ook door te veel stof wordt de lichtstraal verstoord, waardoor de rookmelder vals alarm geeft. Het is belangrijk om jaarlijks de … Vervolgd

Welke rookmelder is de beste koop?

ACBW is onafhankelijk en verkoopt geen producten. Wij adviseren daarom ook geen merken maar om een rookmelder (met accu of batterij) aan te schaffen die 10 jaar meegaat. Een andere optie is om gekoppelde rookmelders aan te schaffen die zijn … Vervolgd

Waar moet een rookmelder hangen?

Een rookmelder is op elke verdieping nodig. Het is belangrijk de rookmelder aan het plafond te bevestigen met meer dan 50 cm ruimte vanaf de zijmuur en hoeken van het vertrek. Rook stijgt op en wordt het eerst aan het … Vervolgd

Wat is een goede rookmelder?

Een goed functionerende rookmelder geeft een harde waarschuwingstoon van 85 dB of meer. Over het algemeen werkt elke rookmelder naar behoren. De levensduur en de soort batterij zijn bepalend voor de prijs. We adviseren om een rookmelder aan te schaffen … Vervolgd

Wat is een rookmelder volgens NEN 2555 (en EN 14604)?

In nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten mogen alleen optische rookmelders gebruikt worden. De optische rookmelders moeten voldoen aan de eisen van de norm NEN 2555. De NEN 2555 is een veiligheidsnorm die geldt voor optische rookmelders die in woningen gebruikt wordt; die … Vervolgd

Wat is het verschil tussen een rookmelder en een koolmonoxidemelder?

Rookmelders reageren wanneer zij rook detecteren, die een brand aankondigen. Koolmonoxidemelders, slaan alarm wanneer zij de giftige gassen van defecte gasapparaten voor koken of verwarmen of draaiende voertuigen in afgesloten ruimten detecteren. Er zijn ook combimelders in de handel. Deze … Vervolgd

Is een rookmelder verplicht?

– Volgens het nieuwe Nederlandse Bouwbesluit zijn in nieuwe woningen rookmelders, aangesloten op het lichtnet, verplicht. Oudere woningen hebben deze verplichting niet, maar het is wel aan te raden. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke verdieping … Vervolgd