Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Hoe maakt de VvE gelijkwaardigheid aannemelijk?

De VvE moet de gelijkwaardige oplossing (de mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu) onderbouwen. De gelijkwaardige oplossing moet te vergelijken zijn met een gangbare referentiesituatie welke wel voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. De wijze waarop de VvE dit aantoont of aannemelijk kan maken, is geheel aan VvE. Het bevoegd gezag mag hierin niets voorschrijven. Uiteraard beoordeelt het bevoegd gezag wel of de onderbouwing betrouwbaar genoeg geacht wordt. De VvE kan daarbij gebruik maken van specifieke bepalingsmethodes of de gemeente overtuigen met eerder onderzoek dat is uitgevoerd, bijv. een wetenschappelijk publicatie waaruit blijkt dat de oplossing zal voldoen, of een door de Adviescommissie Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften uitgebracht advies.

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons