Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Hoe toont een VvE aan dat de eigen brandveiligheidsoplossing gelijkwaardig is aan de eisen in het Bouwbesluit?

– Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag de VvE op een andere manier aan de brandveiligheid voldoen, dan het Bouwbesluit voorschrijft (het gaat dan om voorschriften in hoofdstuk 2 tot en met 7. Zo kan de VvE bijvoorbeeld meer ontwerpvrijheid en ruimte krijgen voor innovatieve oplossingen in een gebouw.
– De oplossingen waar de VvE op grond van gelijkwaardigheid voor kiest, moeten gelijkwaardig zijn aan de prestatie-eisen en/of functionele eisen die het Bouwbesluit voorschrijft. Voorwaarde is wel dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt (de vijf pijlers van het Bouwbesluit).

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons