Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Vergunning en handhaving: beoordelen van de gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid moet de VvE voldoende aannemelijk maken bij het bevoegd gezag, dus in de meeste gevallen bij de eigen gemeente. Doet de VvE bij een vergunningaanvraag voor het bouwen of voor brandveilig gebruik van het gebouw een beroep op gelijkwaardigheid, dan betrekt de gemeente die gelijkwaardigheid bij de beoordeling van de vergunningaanvraag of melding.

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons