Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Waarom mag draadglas niet meer bij gebruikt worden of slecht onder bepaalde voorwaarden?

Bij brand houdt draadglas, gedurende een beperkte tijd, alleen de vlammen en rook tegen. Doordat het draadglas niet isoleert kan de stralingswarmte van de brand zonder belemmering door het glas. Mochten er brandbare materialen achter de brandscheiding bevinden, kunnen deze mogelijk door de warmtestraling ontbranden. Hierdoor vindt branddoorslag plaats. Hoe groter de oppervlakte draadglas, hoe groter de kans op branddoorslag!

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons