Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Wat is de rol brandweer en gemeente?

Bij zowel het bouwen van een nieuw gebouw als tijdens het gebruik van het gebouw zal de eigenaar/gebruiker in contact komen met de gemeente als bevoegd gezag en met de brandweer (adviseur van de gemeente). De gemeente heeft een duidelijke wettelijke taak in het houden van toezicht en de handhaving. Vaak vraagt de gemeente de brandweer om haar te ondersteunen in haar wettelijke toezichts- en handhavingstaken. De brandweer mag haar taak niet naar eigen voorkeur invullen, maar dient zich te houden aan het wettelijke kader. De brandweer adviseert en het bevoegd gezag beslist.

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons