Nieuws van ....Adviescentrum Brandveilig Wonen

Wat is een rookmelder volgens NEN 2555 (en EN 14604)?

In nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten mogen alleen optische rookmelders gebruikt worden. De optische rookmelders moeten voldoen aan de eisen van de norm NEN 2555.

De NEN 2555 is een veiligheidsnorm die geldt voor optische rookmelders die in woningen gebruikt wordt; die los van elkaar werken of aan elkaar gekoppeld zijn.

Zo moet de rookmelder rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zijn en voorzien van een secundaire energiebron (accu bijvoorbeeld). Ook bepaald NEN 2555 waar en hoe de optische rookmelder gemonteerd dient te worden. In het nieuwe bouwbesluit staat echter ook een onderdeel over bestaande bouw;  rookmelders die geplaatst worden moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604.

In de NEN 2555 norm wordt de NEN-EN 14604 aangewezen als voorschrift waaraan zowel lichtnet (bijv. 220V) als batterijgevoede (bijv. 9V) rookmelders producttechnisch moeten voldoen. Deze Europese norm is van kracht sinds augustus 2008.
Meer informatie over de NEN 2555 norm, kijk op: https://www.nen.nl/nieuws/bouwbesluit/norm-over-rookmelders-voor-woonfuncties-herzien/

Contact

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens
Kerkstraat 37
6996 AG Drempt
  • Telefoon: 030-761 22 06
  • E-mail: info@acbw.nl
  • KVK: 74070207
Volg ons